1906

Σεπτέμβριος. Απαγχονισμός του μακεδονομάχου Άρμεν Κούπτσιου από τις οθωμανικές αρχές της πόλης στην πλατεία της Δράμας.