1922-1924

Μικρασιατική Καταστροφή και Ανταλλαγή των Πληθυσμών. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την ανατολική Θράκη καταφθάνουν στην Ελλάδα. Πολλοί από αυτούς βρίσκουν την νέα πατρίδα στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή της Δράμας.