Δράση_3: Επί σκηνής…»

Η επιστροφή του Οσυσσέα στην Ιθάκη
διασκευασμένο σενάριο στην αγγλική γλώσσα

Στιγμιότυπα από την προετοιμασία των σκηνικών

Στιγμιότυπα … χτενίσματα και μακιγιάζ

Στιγμιότυπα ... λίγο πριν την παράσταση