Δράση_5: Ανάπτυξη αισθητικής αξίας εσωτερικού χώρου της σχολικής μονάδας

Εικαστική παρέμβαση των μαθητών στον 1ο όροφο της σχολικής μονάδας