Δράση_6: Κατασκευή συσκευής για την εποπτεία της πληρότητας των κάδων ανακύκλωσης στην σχολική μονάδα και η απεικόνιση της πληροφορίας μέσω Android εφαρμογής στο κινητό

Παρουσίαση του έργου από τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ηλεκτρονικών

Φωτογραφίες από τη συσκευή και την πορεία υλοποίησης του έργου

Φωτογραφίες από τη συσκευή και την πορεία υλοποίησης του έργου