Δράση_9: Πόσα βακτήρια υπάρχουν στο σφουγγάρι της κουζίνας του σπιτιού μας;

Ανιχνεύσαμε 3 σχήματα βακτηρίων σύμφωνα με την βιβλιογραφία


Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, είναι η κινητικότητα των βακτηρίων άτακτη ή προσανατολισμένη ανάλογα με τις απαιτήσεις μας και φυσικά η μαύρη κηλίδα στο κέντρο τους λόγω της έλλειψης πυρήνα.