Δράση_4: Προσφέρω … για να έχω

1ος εθελοντικός καθαρισμός του πάρκου της Αγίας Βαρβάρας