Δράση_4: Προσφέρω … για να έχω

Πρόσφυγες στο σχολείο - Ζωγραφική

Σε συνεργασία με τη Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό τμήμα
Το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση δεν θεωρείται δεδομένο για όλα τα παιδιά, πόσο μάλλον για τα παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Ζωγραφιές μαθητών της Α΄ τάξης.