Δράση_5: Ανάπτυξη αισθητικής αξίας εσωτερικού χώρου της σχολικής μονάδας

Τελικό αποτέλεσμα της 1ης εικαστικής παρέμβασεις των μαθητών στο ισόγειο της σχολικής μονάδας.

Φωτογραφίες από την υλοποίηση της Δράσης – Ισόγειο/Κύρια είσοδο.

Προτάσεις - προσχέδια των μαθητών