Δράση_5: Ανάπτυξη αισθητικής αξίας εσωτερικού χώρου της σχολικής μονάδας

Φωτογραφίες από το τελικό αποτέλεσμα της 2ης εικαστικής παρέμβασεις των μαθητών

Ισόγειο, 1η έξοδος προς την αυλή

Φωτογραφίες από την υλοποίηση της Δράσης – Ισόγειο, 1η έξοδος προς την αυλή.

Προτάσεις - προσχέδια των μαθητών