Δράση_10: Η ενημέρωση συνεχίζεται ….

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. στοΤμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών