Δράση_10: Η ενημέρωση συνεχίζεται ….

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας, ενημερώνει, δημιουργεί, καινοτομεί … και κοινωνικοποιεί τους μαθητές του

Στιγμιότυπα από την εκδήλωση "Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δημιουργεί_2022"