Δράση_10: Η ενημέρωση συνεχίζεται ….

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Δράμας

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Δράμας

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Δράμας

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Δράμας

Ενημέρωση των μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου του 1ου Γυμνασίου Δράμας