Δράση_10: Η ενημέρωση συνεχίζεται ….

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το βιωματικό εργαστήρι – επιμόρφωση εκπαιδευτικών με θέμα «Ενδυνάμωση του εκπαιδευτικου έργου»

Σε συνεργασία με τη ΔΡΑΣΗ (Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων & Προαγωγής Ψυχοκινητικής Υγείας Π.Ε Δράμας)